Útek zo Zeme vyhnancov - Sam King

Útek zo Zeme vyhnancov

By Sam King

  • Release Date - Published: 2020-12-23
  • Book Genre: Fantasy
  • Author: Sam King
Our rating: 5/5 stars

Score: (From 0 Ratings)

Útek zo Zeme vyhnancov Sam King read online review & book description:

Roman, vojak kráľovskej armády Leokarnassu, sa za neprívetivých okolností ocitá v Zemi vyhnancov, mieste, ktoré kedysi bývalo sídlom mocnej ríše. Teraz je to však väzenie pre takých, ako je on. Stretáva sa s okúzľujúcou kňažkou Rtotari, udatnou bojovníčkou Vathis a svojským radcom Hanumanom, ktorí sa usilujú pomôcť mu naspäť na slobodu. Najťažší súboj, čo ho čaká, bude ale súboj s neistotou – nevie totiž, či chce Zem vyhnancov naozaj opustiť.

@2019 – Go Read a Book. All Right Reserved. goreadabook.org is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Útek zo Zeme vyhnancov book review Útek zo Zeme vyhnancov ePUB; Sam King; Fantasy books.

Post a review about this book