Les cosmovisions socials: La peça que faltava - Daniel Gabarró & Jaume López

Les cosmovisions socials: La peça que faltava

By Daniel Gabarró & Jaume López

  • Release Date - Published: 2019-11-01
  • Book Genre: Self-Improvement
  • Author: Daniel Gabarró & Jaume López
Our rating: 5/5 stars

Score: (From 0 Ratings)

Les cosmovisions socials: La peça que faltava Daniel Gabarró & Jaume López read online review & book description:

Avui ningú se sorprèn quan usem la renda per càpita com un indicador predictiu del fracàs escolar, del tipus de consum o de l'esperança de vida. No és possible dissenyar polítiques públiques sense tenir en compte l'eix socieconòmic.
Igual passa amb altres eixos fonamentals com, per exemple, el gènere. O, en el camp de la política, l'eix esquerra-dreta.
Sense el mapa que ofereixen aquests eixos seria molt més difícil guiar-nos en el món sociopolític.
En aquest llibre volem presentar un nou eix també basat en diverses evidències científiques.
Creiem que gaudeix d'una potència explicativa, fins i tot superior als anteriors: l'eix de les cosmovisions socials.
Un eix nou que, unit als anteriors, ha de permetre anàlisis més profundes i realistes, i proporcionar, a les polítiques que volen transformar la societat, més garanties d'èxit.
Aquesta és la peça que faltava.

@2019 – Go Read a Book. All Right Reserved. goreadabook.org is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Les cosmovisions socials: La peça que faltava book review Les cosmovisions socials: La peça que faltava ePUB; Daniel Gabarró & Jaume López; Self-Improvement books.

Post a review about this book