BAT for lugtreduktion inden for levnedsmiddel- og fodervirksomheder - Karina Ødegård, Arne Oxbøl & Kasper Rovsing Olsen

BAT for lugtreduktion inden for levnedsmiddel- og fodervirksomheder

By Karina Ødegård, Arne Oxbøl & Kasper Rovsing Olsen

  • Release Date - Published: 2016-05-26
  • Book Genre: Science & Nature
  • Author: Karina Ødegård, Arne Oxbøl & Kasper Rovsing Olsen
Our rating: 5/5 stars

Score: (From 0 Ratings)

BAT for lugtreduktion inden for levnedsmiddel- og fodervirksomheder Karina Ødegård, Arne Oxbøl & Kasper Rovsing Olsen read online review & book description:

Der er i Norden forskellige retningslinjer for hvilke lugtniveauer, der bør være omgivelserne af virksomhederne. Generelt er der ingen krav til etablering af lugtreduktionsanlæg, hvis niveauet kan opnås gennem fortynding via skorstene. Hvor skorstensløsning ikke er tilstrækkelig eller lokale forhold sætter grænser for højden kan det dog være nødvendigt med etablering af lugtreducerende anlæg.I rapporten er resultaterne af disse overvejelse for nogle brancher i Norden beskrevet. FORCE Technology og Molab AS har udarbejdet denne rapport, som beskriver de teknologier til lugtreduktion, som benyttes inden for nogle brancher i Norden.Projektet er finansieret af Nordisk Ministerråds arbejdsgrupppe for Holdbar Konsumtion og Produktion (HKP), vis undergruppe for BAT spørgsmål har styret projektet.

@2019 – Go Read a Book. All Right Reserved. goreadabook.org is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

BAT for lugtreduktion inden for levnedsmiddel- og fodervirksomheder book review BAT for lugtreduktion inden for levnedsmiddel- og fodervirksomheder ePUB; Karina Ødegård, Arne Oxbøl & Kasper Rovsing Olsen; Science & Nature books.

Post a review about this book