Node.js w praktyce - Azat Mardan

Node.js w praktyce

By Azat Mardan

  • Release Date - Published: 2015-08-25
  • Book Genre: Computers
  • Author: Azat Mardan
Our rating: 5/5 stars

Score: (From 0 Ratings)

Node.js w praktyce Azat Mardan read online review & book description:

Node.js w praktyce przeprowadzi Cię od podstaw języka JavaScript i platformy Node.js, poprzez instalowanie potrzebnych modułów, aż do tworzenia i wdrażania aplikacji sieciowych. Omówimy różne biblioteki, między innymi platformy Express.js 4 i Hapi.js, ORM Mongoskin i Mongoose dla bazy danych MongoDB, silniki szablonów Jade i Handlebars, biblioteki Oauth i Everyauth służące do integracji protokołu Oauth, platformę testową Mocha, język TDD (BDD) Expect oraz biblioteki Socket.IO i DerbyJS służące do obsługi komunikacji w czasie rzeczywistym.

@2019 – Go Read a Book. All Right Reserved. goreadabook.org is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for website owners, to earn advertising fees by linking and advertising to amazon.com and any other website that may be affiliated with Amazon Service LLC Associates Program; As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Node.js w praktyce book review Node.js w praktyce ePUB; Azat Mardan; Computers books.

Post a review about this book